Disclaimer

[yoast-breadcrumb]

Algemeen 

Care for Women, verleent u hierbij toegang tot www.careforwomen.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. Care for Women behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Care for Women.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden content, informatie, vormgeving, beeld- en fotomateriaal, hierna te noemen materialen, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Care for Women. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Care for Women. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Care for Women, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Mochten er dingen niet duidelijk zijn of heeft u vragen dan kunt u ons mailen op info@careforwomen.nl.